Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


új óceán,legnagyobb vulkánkitörések

2011.04.14

Óra: www.clocklink.com/clocks/world001-green.swf

Új óceán van születőfélben Afrikában

Új óceán van születőfélben Afrikában

Egy új óceán születésének vagyunk szemtanúi - jelentették be brit geológusok a királyi tudományos társaság nyári konferenciáján.

A tudósok Etiópiában, Afar régióban végzett kutatásaik alapján jelentették ezt ki.
Úgy számolják, néhány millió éven belül (ami földtani szempontból rövid távú jóslatnak számít) leszakad a kontinensről az Afrika szarva

néven is ismert Szomália-félsziget.

Ezzel egy kétmillió négyzetkilométeres, vagyis húsz Magyarországnyi sziget jön létre az Indiai-óceánban, a tengerszint alatti területekre betörő víz pedig egy új óceánt hoz létre a mai Északkelet-Afrikában.

tengerek ritkán látható lakói

2012.02 08

Ezeket az apró, hideg vizeket kedvelő élőlényeket most fedezték fel - több, mint 235 másik fajjal együtt. A tudósokat meglepte a felfedezés, ugyanis ugyan azokra a fajokra találtak rá mind az északi-, mind a déli tengerekben.

Eddig azt gondolták, a meleg trópusi övezet választóvonalként szolgál a föld két átellenes pontján élő állatok között: jegesmedvék északon, pingvinek délen. Eddig csak nagyon kevés fajt találtak, ami mindkét félteken jelen van - ilyen például a szürke bálna vagy a sarki csér.

A nemzetközi kutatási projekt vezetője elmondta: "Legalább 235 faj él mindkét sarkvidéken, a köztük lévő 11.000 kilométer dacára."
A becslések szerint 250.000 sarkvidéki élőlény él a Földön, ezekből név szerint mindössze 7,500-at ismerünk a déli, és 5.500-at az északi területekről. A mst felfedezett kukacfélék, héjas állatok, tengeri uborkák és csigaszerű tengeri pillangók ezen állatok 2%-át teszik ki.

A felfedezés, hogy ennyire "mozgalmas az élet" a sarkvidéki tengerekben is, felveti a kérdést: honnan származnak ezek az élőlények, és vajon hogyan kerültek ugyan azok a fajok a Föld két átellenes pontjára?
Egyes elméletek szerint olyan mélytengeri áramlatok magyarázhatják a vándorlást, amelyek megvédik az állatokat a meleg vizektől, amelyekben különben elpusztulnának.

Ezek a cuki kis lények amúgy létfontosságúak az ökológiai egyensúly fenntartásában - nélkülük rengeteg faj kipusztulna. Ők jelentik ugyanis sok bálna és tengeri madár táplálékát. A klímaváltozás komoly veszélyt jelent a tengeri élőlények ezen populációjára - ezért a tudósok mindent megtesznek most azért, hogy minél inkább megismerjék ezeket az állatokat, és lépéseket tegyenek élőhelyük megóvásáért.

 

legnagyobb vulkánkitörések

A Tambora eredetileg körülbelül 4000 méter magas hegy volt (jelenleg 2851 m) az indonéz szigetvilágban, Jávától keletre, a Sumbawa-sziget északi oldalán. 1812 előtt a tevékenységnek semmi jelét sem mutatta, úgyhogy kialudt tűzhányónak tekintették. Ez azonban mindig veszedelmes dolog! A vulkánok életét nem évekkel vagy évtizedekkel, de még csak nem is évszázadokkal kell mérnünk, hanem legalább tízezer éves nagyságrendű időegységekkel. Megtörténhet, hogy egy tűzhányó húsz-, negyven- vagy akár százezer éven át nyugalomban van, legfeljebb csak szelídnek tetsző gőz- és gázszolgáltatás jelzi, hogy még mindig kap valamennyi hőutánpótlást a mélyből. Egyszerre azonban a gőz- és gázszolgáltatás üteme megélénkül, ami már a tevékenység újjáéledésének jele. S nem sokkal később valóban megkezdődik a kitörés. Ennek ereje rendszerint annál nagyobb lesz, minél hosszabb volt a „nyugalmi” periódus.

A Sanggar-félszigeten, ahol a Tambora található, egy igen idős, völgyekkel átszaggatott vulkáni hegy is van. Ez a Kadieni Nae, amelynek legmagasabb pontja 1632 méternyire emelkedik a tenger szintje fölé. Pannekoek van Rheden holland tudós már 1918-ban kifejtette, hogy ez a hegy egy hajdani kaldera maradványának tekinthető. Ezek szerint a Tambora esetében – éppúgy, mint a Krakatau és a Szantorin esetében is – már a régmúltban is lejátszódott egy hatalmas méretű összeomlás, amely kaldera keletkezését eredményezte.

A Tambora az újjáéledés első jeleit 1812-ben mutatta. A hegy tetőrésze fölött sötét felhő emelkedett fel a magasba, s a következő hónapok folyamán a felhő egyre sűrűbb és átlátszatlanabb lett. Ezzel egyidejűleg növekedett a robbanások hangereje is. Mindazonáltal nagy kitörésre ekkor még nem került sor. Három év telt el viszonylagos „nyugalomban” anélkül, hogy a környező területek lakossága túlságosan is tartott volna egy nagyobb kataklizma lehetőségétől. Indonéziában, ahol a Nemzetközi Vulkánkatalógus szerint az aktív tűzhányók száma 129, egy tűzhányó, mely nem okoz katasztrófát, működése révén semmivel sem kelt nagyobb feltűnést, mint nálunk egy közértbeli vita az eladó és a kedves vevő között. Nap mint nap előfordul ilyesmi.

1815. április 5-én azonban irtózatos detonációk riasztották fel és rémítették meg Sumbawa lakosságát. A robbanásokat 1400 kilométeres körzetben lehetett hallani. Csakhamar megkezdődött az első hamuszórás, amely Kelet-Jáva nagy részét elborította. A kutatók az április 5-től 10-ig terjedő időszakot a nagy kitörés „bevezető fázisának” nevezik.

Április 10-én, a bevezető fázis záró, s a paroxizmus (kitörés tetőpontja) bevezető akkordjaként a hegy csúcsától három tűzoszlop emelkedett fel. Rövid idővel később már az egész vulkán lángolni látszott. Újabb explóziókra került sor. Ezeknek hangját már a Szumátrán lévő Benkulenben, a Tamborától 1775 kilométernyire is hallották! A vulkáni hegy április 11-én összeomlott. A horzsakő- és finom porréteg vastagsága a tűzhányó lábánál 120 centiméter, Sumbawa nyugati részén, a Tamborától 200 kilométernyire 60, Kelet-Jáván, 400 kilométer távolságban pedig 23 centiméter volt.

1847-ben Zollinger német geológus megvizsgálta a Tambora délkeleti lábánál található rétegeket, és megállapította, hogy három különböző anyagtípus ismerhető fel. Legalul vulkáni hamu (nem közönséges értelemben vett hamu, vagyis égéstermék, hanem finom vulkáni por) fekszik, amely a bevezető fázisban dobódott a magasba, majd ülepedett később a talajra. A középső réteget lapillik (kis méretű vulkáni bombák) alkották. A lapilliréteg alján a darabok nagyobbak és durvábbak voltak. Végül a legfelső rétegben a vulkáni homok volt az uralkodó. A horzsakő – ámbár a felemelkedő magmából nyilvánvalóan nagy mennyiségben képződött – nem alakított ki számottevő vastagságú réteget a vulkán szomszédságában, ellentétben a Krakataunál és a Szantorinnál tapasztaltakkal. A Flores-tengerben április 18-án azonban egy 5 kilométer hosszú, úszó horzsakőszigetet figyeltek meg. Ez a vízbe került horzsakőtömeg még négy év elteltével is akadályozta a hajózást.

A Tambora 1815-ös kitörését követően Madura szigetén, amely a vulkántól 400-500 kilométerre fekszik nyugatra, három napon keresztül éjszakai sötétség honolt. A hamufelhőt a szél hatalmas körzetben oszlatta szét; hamu hullott a tűzhányótól nyugatra levő Dél-Szumátrára, 1350 kilométer távolságig; kelet felé a 675 kilométernyire levő Floresig, északi irányban pedig egészen Közép-Celebeszig, amelynek távolsága a Tamborától 700 kilométer. A hamueső több napon át tartott. 1855-ben Zollinger Dzsakartában, a Tamborától 1200 kilométernyire szintén kimutatta egy vékony hamuréteg jelenlétét. Sumbawán és Lombokon a hamuhullás tönkretette a termést

Érdekes, hogy bár a Tambora kitörése kétségkívül erőteljesebb volt a Krakatauénál, különösen nagy szeizmikus szökőár mégsem keletkezett. Ez minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy a vulkáni hegy összeomlása a tenger felszíne fölött történt, nem pedig részben a tengerszint alatt. mint a Krakatau és a Szantorin esetében, amelyeknél a kalderát a tengervíz hirtelen öntötte el. Április 10-én Sumbawa partjait egy 4 méter magas tsunami hullámai lepték el – ami ugyan nem lebecsülendő magasság, de pusztító erejét tekintve meg sem közelíti az 1883-as Krakatau-tsunami 30 méternél magasabb hullámának erejét. Bímában, 85 kilométernyire keletre a Tamborától, a szökőár letépett néhány, az öbölben horgonyzó hajót a láncáról, majd betört a házak közé. Besukiban, amely a vulkántól 450 kilométernyire, nyugatra fekszik, a hullám 180 centiméter magas volt.

A vulkánok kitörésének erősségét illetően rendszerint a mélyből a felszínre juttatott láva vagy szilárdanyag-szolgáltatás (tefra) összmennyisége alapján végezhetünk számítást. Meglehetősen feltevésszerű becsléssel (összeomlásos kalderaképződés alkalmával, amikor a vulkáni hegy jó része a mélybe zuhan) a felszínről ily módon „eltűnő” anyag térfogatát és az ugyanezen kitörés alkalmával, még az összeomlást megelőzően a mélyből a felszínre jutó magma térfogatát egyenlőnek tekintjük. Nyilvánvaló ugyanis, hogy több anyag nem kerülhet a mélybe, valamely, a vulkán alatt elhelyezkedő üregbe vagy aknába, mint amennyi onnan előzetesen kikerült. Egyes becslések szerint a Krakatau esetében az „eltűnt” anyag térfogata 18 köbkilométernyi volt. A Tamborára vonatkozóan a Neumann van Padang, holland vulkanológus által elfogadott érték ennek majdnem kétszerese: 30 köbkilométer. Ez a 30 köbkilométer azonban nem más, mint egy valószínű minimum; más szerzők ugyanis jóval nagyobb értékekről tettek említést. Petrosevszkij például 100 köbkilométerről, Verbeek 150-ről, Junghuhn pedig 318 köbkilométerről beszélt. Ez gigantikus mennyiség. Gondoljunk csak arra, hogy az egészen tekintélyes Badacsony hegy térfogata nem több mint 0,5 köbkilométer.

Mindaddig, amíg van Padanggal nem találkoztam, és nem beszéltem személyesen, magam is a Verbeek-féle 150 köbkilométeres értéket fogadtam el. Ebből eredt az a – nyilvánvalóan téves – következtetésem, hogy az utolsó négyezer év legnagyobb vulkánkitörése a Tambora 1815-ös erupciója volt. Ha azonban a 150 köbkilométer erős túlzás, akkor a Tambora „elsősége” megszűni, s helyébe a Szantorin lép. A Szantorin minószi kitörésekor ugyanis feltehetően 72 köbkilométernyi kőzetanyag tűnt el az összeomlás során a Föld felszínéről, vagyis 144 Badacsonynak, illetőleg 28 ezer Kheopsz-piramisnak megfelelő térfogatú kőzetmennyiség zuhant a tűzhányó alatti mélységbe.

Minden mástól eltekintve ezek a számok világosan mutatják, hogy a Szantorin-kataklizma valóban elképesztő méretű volt. Hadd tegyem hozzá, hogy hasonló esemény játszódott le mintegy 6000 évvel ezelőtt Oregonban is, amikor a Mount Mazama vulkán omlott össze és hozzávetőleg 65-70 köbkilométernyi anyag tűnt el a felszínről. Az Oregonban ekkor kialakult kalderában ma gyönyörű és méltán világhírű krátertó helyezkedik el.

A Tambora kalderájának átmérője jóval kisebb, mint a Szantoriné, „csak” 6,5 kilométer, mélysége azonban 600 és 700 méter között váltakozik. Ha meggondoljuk, hogy a kitörés és annak paroxizmusa: az összeomlás előtt ennek a kalderának helyén is egy hatalmas, körülbelül 4000 méter magas hegycsúcs állott, nem csodálkozhatunk azon, hogy a szakértők a Tambora erupcióját is a legnagyobbak közé sorolják. Még akkor is, ha ennél a kitörésnél „csupán” 30 köbkilométernyi anyag tűnt el...

A halálesetek számát illetően a Tambora igen szomorú nevezetességre tett szert. A kitörés közvetlen hatásai révén Sumbawán és a környező szigeteken 10 ezer ember veszítette életét; a közvetlen kihatások (éhínség és járványok) miatt Sumbawán további 38 ezer, Lombokon pedig 44 ezer ember halt meg!

A Krakatau (1883), Tambora (1815) és Szantorin (i.e. 1600) kitöréseinek összevetése:

 

  Krakatau Tambora Szantorin
Van-e történelem előtti időkben történt összeomlásból származó kaldera? Igen Igen Igen
Milyen hosszú volt az erupció bevezető fázisa? 3 hónap Legfeljebb 2 nap Ismeretlen
Mennyi ideig tartott a paroxizmus, vagy a katasztrófa állapot? Legfeljebb 2 nap Legfeljebb 2 nap Valószínűleg néhány nap
Milyen vastag a horzsakő- és hamuréteg a kitörési központ közvetlen környezetében? 40-100 m 1,20 m és ennél is kevesebb 20-60 m, néhol 60 m-nél is több
Milyen távolságig jutott el a vulkáni hamu a tűzhányóktól? 2560 km 600-1350 km Több mint 700 km
Az állandó sötétség zónájának határa a vulkántól mérve: 175 km 500 km Nem ismeretes
Halálos áldozatok száma: 36 ezer fő 92 ezer fő Nem ismeretes
A kaldera átmérője: Több mint 6 km 6,5 km 7,5-11 km
A kaldera legnagyobb mélysége: Közelítőleg 300 m Kb. 700 m Közelítőleg 400 m
A szökőár maximális magassága a parton: 36-37 m 4 m Ismeretlen
Az összeomlás során a felszínről „eltűnt” kőzetanyag össztérfogata, közelítőleg: 18 km3 30 km3 72 km3
A detonációk maximális hallhatósági határa az összeomlás alkalmával: 4800 km 1775 km Ismeretlen, de legalább 4800 km

A Krakataura és a Tamborára vonatkozó adatokat egymás között összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy bizonyos vonatkozásokban a Krakataué az elsőség. Mindezek ellenére – az „eltűnt” kőzetanyag valószínű mennyiségét véve alapul – mégis azt kell mondanunk, amiről fentebb már volt szó egy ízben, hogy a két kitörés közül a Tamboráé volt az erőteljesebb és a nagyobb energiájú.

Hédervári Péter nyomán

 

A vulkán fia

1883.  augusztus  26-án  Szumátra  és  Jáva  között  az  Indonéz  szigetvilágban  következett  be  az egyetemleges  földtörténet egyik legnagyobb  regisztrált,  természetes  robbanása. Mintegy  öt  kilotonnányi, azaz  ötszörös  hirosímai  bomba  hatásával egyenértékű  hatalmas  kataklizma  eltörölte  az  óceán  felszínéről  a  Rakata  néven is  ismert  sziget  mintegy  kétharmad  részét,  a  Krakatau  vulkáncsoport  legkisebb  tagja  , az  alig  140 méter  magas  Perboewatan  részben  elszállt, részben  beleomlott  az  óceán  vizébe...

A  szigetcsoport  természetesen  egy  tektonikai  töréspont  felett  fekszik, az  eurázsiai  lemez  és az  indoausztáráliai  lemez  találkozásánál, ahol  a  földkéreg  kritikusan  vékony. A  tektonikai  mozgások  már  416-ra  látványos  változásokat  okoznak  a  régióban, a  Pustaka  Raja  , a  jávai  királyok  könyve, itt  írja  le  Jáva és  Szumátra  szigeteinek  kettéválását. A  törésvonal  mentén létrejövő  magmacsatornákon  át  felépül  a  három vulkáni  hegy, a  több  mint 800 méter  magas Rakata,  a  400 métert  meghaladó  Danan, és  legkisebbként  a  Perboewatan.

A  szigetet  maguk  a  vulkánok  építgették  az  óceáni  talapzatba. A  folyamatos  lávarétegek  lassan  és  csendesen  emelték  ki  a kilenc  kilométer  hosszú, öt  kilométer  széles szigetet  az  óceánból .  535-ben  jegyzik fel  a  vulkánok  utolsó  aktivitását,  aztán  csend. A  szigetet  benépesítik  az  őslakok,  gazdag  talaja  , két természetes  ivóvízforrása  kikötőhellyé  nemesíti  a  nevesincs  helyet. Leghíresebb  látogatói  James  Cook  hajói, akik  kapitányuk   halála  után, a   HMS  Resolutionnal  és  a  HMS  Discoveryvel  itt  állnak meg  vizet  vételezni  a  hosszú  útra.

A  vulkánok  magmacsatornái  a  hoszú  idő  alatt  elkövesedtek, a  bazalt  és  andezit  dugók  keményen  ellenálltak  a  mélyben  feszülő  energiáknak. A  táblamozgások  azonban  1883-ra  újabb  vulkáni  aktivitást  élesztettek. A  legkisebb, éppen  ezért  leggyengébb  vulkán  1883. május 20-tól  először  csak  füstölögni  kezdett, majd  fehér  horzsakö  hamut  szórt  az  ültetvényekre.  A  feszülő  magma  augusztus  11-én  tört  ki  először, de  a  kitörés  még  messze  nem  jelezte  a  valós  következményeket. Három kisebb  robbanás  rázta  meg  a  vulkáni  kúpot, amely  elégséges  volt  arra, hogy  a  magmacsatornadugókat ne, de  a  kráterkúpot  az  óceáni  talapzat  felé, a  vízszint  alatt  is  végigrepessze. A  beszivárgó  víz  és  a  forró  láva  óriási  gőztúlnyomást  produkált, és  mint  egy  meghibásodott  boyler, augusztus 26-án   déli  egyórakor  átlépte  a  vulkánok  stabilitását  jelző  piliniusi  határt.

A  belső  nyomással  szemben  a  vulkáni  kúp  közetszilárdsága  már  nem  tudott  egyensúlyt  tartani  és  a  Rakata,  vagy  ha  úgy  tetszik  Krakatau  egyetlen  hatalmas  robbanással  megsemmisült, feltépve  az  egész  sziget  óceáni talapzatát.  Becslések  szerint  25 köbkilométernyi  közet  mozdult meg  egyszerre, ebből  18  szikla, törmelék  és  hamu  formájában  a  levegőbe  került,  a  többi  7  egyszerűen  beleomlott  a  keletkezett  üregbe...

A  lökéshullám  hétszer  kerülte  körbe  a földet,  a  törmelékfelhő  elsötitette  a  globális  égboltot  1,2 celsiusnyi  átlaghőmérsékletcsökkenést  okozva  egészen  1888-ig. A  kataszrófa azonban  35-45 méter  magas  hullámokat  is  indukált,  egyfajta  cunamit,  ami  kipusztította  a  környező  szigetvilág  élőlényeit. A  regisztrál  közel  40 ezerrel  szemben  mintegy  120 ezres  halálozási  számot  becsültek  a  holland  hatóságok  a  felségvizeiken  és  gyarmati  szigetvilágukban. A természet  az  újkor  emberének  iszonyú  példát  mutatott...

Az  eltünt  szigetrész  helyén  azonban  1927-re  új  vulkáni kúp  született. A  tektonikai  mozgások  a  vulkáni  tevékenységet  fenntartották,  és  a  két  elpusztult  vulkán  között  új hegy  nő  ki  az  óceánból , méghozzá  rohamos  sebességgel.  Aktivitását  1927-ben  regisztrálták  először  a  vízfelszin  felett, 1973-ra  már  130 méter  magas  vulkáni kúp füstölgött, napjainkra  a  magassága  eléri  a  300  métert.

Ő  Anak-Krakatau, azaz  Krakatau  fia!  Szerencsére  ő  fiatal és  aktív  vulkán begubózásról, azaz  bedugózásról  még  szó  nincsen, utolsó  látványos  kitörését  2007 novemberében  dokumentálták. 

 

                                      

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.