Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


lepkék melyek védettek hazánkban 2

2011.03.26

 

atalanta lepe

lepke

http://1.bp.blogspot.com/_udj7WGo58OY/TL2CCCRbORI/AAAAAAAAAAU/1tLwUiyeVqk/s1600/ColorfulButterflyAni.gif

 

Ibolyás tűzlepke Lycaena alciphron
Eszmei értéke: 2000 Ft. A hím szárnyát mindenütt ibolyás csillogás borítja. Nősténye barna, szárnyait narancssárga szegélyfoltok díszítik. Elülső szárnyán fekete pontsor van. Májustól júliusig repül dús füvű réteken. Hernyója lósóskán (
Rumex) él. Dél- és Közép-Európában honos.

Kék lonclepke Limenitis reducta
Eszmei értéke: 2000 Ft. Elülső szárnyának középterében feltűnő fehér folt van. Sövények és erdőszélek mentén vitorlázik elegánsan. Hazánkban két, míg tőlünk délebbre három nemzedéke van. Hernyója nyáron főleg ükörkeloncon (
Loniceraxylosteum), tatárloncon (Loniceratatarica) táplálkozik. Dél- és Közép-Európában, nálunk főleg a Dél-Dunántúlon fordul elő.

Kéköves bagoly Catocala fraxini
Eszmei értéke: 2000 Ft. Repülési ideje júliustól szeptemberig tart, s akár rokonai, ez a faj is előszeretettel repül lámpafényre. Nappal fatörzseken pihen, s ilyenkor nagyon nehéz észrevenni. Barnásszürke hernyója vastagabb ágacskára emlékeztet. Fehér nyárfán (
Populusalba), fűzön (Salix) és kőrisen (Fraxinus) él májustól júliusig. Közép-Európai faj.

Keleti földibagoly Euxoa distinguenda
Eszmei értéke: 2000 Ft. Augusztusban repül. Közép- és Kelet-Európában él.

Keserűgyökér nappalibagoly Schinia cardui
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júniusban, júliusban repül. Közép- és Délnyugat-Európában él.

Kis színjátszólepke Apatura ilia
Eszmei értéke: 2000 Ft. A nagy színjátszólepke (
Apaturairis) feltűnő szemfoltja különbözteti meg, amelyet elülső szárnyának szegélyén visel. Folyóárterek, patakvölgyek lakója; síkvidéken két, hegyvidéken egy nemzedéke van. Nősténye nagyobb, s a lilás szín hiányzik róla. Mindkét nemnek van egy formája, amelynek alapszíne sárgásbarna; ez a gyakoribb. Hernyója mind áttelelés előtt, mind utána nyárfán (Populus) és fűzféléken (Salix) él. Európa nagy részén elterjedt.

Kis tavasziaraszoló Archiearis puella
Eszmei értéke: 2000 Ft. Februártól áprilisig repül. Közép- és Kelet-Európa lakója.

Kis tűzlepke Lycaena thersamon
Eszmei értéke: 2000 Ft. Májustól október elejéig repül vízfolyások mentén, árokpartokon, tocsogós kaszálókon karsztbokorerdők tisztásain, homokpusztákon vagy szikes legelőkön. A többi vörös színű
Lycaena-fajtól a hímet az ibolyás árnyalatú hátsó szárny, a nőstényt pedig kiterjedt vörös alapszíne és viszonylag kisebb pöttyei alapján határolhatjuk el. A második generációs nősténynek hátsó szárnyán a csücsköslepkékre emlékeztető faroknyúlványa van. Hernyója sóskaféléken (Rumex) és madár- vagy porcsinkeserűfüvön (Polygonum) él. Közép-Ázsiában és Kelet-Európában terjedt el.

Kormos púposszövő Notodonta torva
Eszmei értéke: 2000 Ft. Két nemzedéke májusban illetve júliusban, augusztusban repül szinte mindenhol. Hernyója nyárfán (
Populus), nyíren (Betula) és fűzön (Salix) él. Szinte egész Európában elterjedt.

Láperdei karcsúbagoly Polypogon gryphalis
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júniustól augusztusig repül. Közép- és Kelet-Európában él.

Lápi fűgyökérbagoly Amphipoea lucens
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júliustól szeptemberig repül nedves mezőkön. Hernyója kékperjén (
Moliniacaerulea) és hüvelyes gyapjúsáson (Eriophorumvaginatum) él. Közép- és Észak-Európában terjedt el.

Kis lonclepke Limenitis camilla
Eszmei értéke: 2000 Ft. Erdei faj, könnyedén vitorlázik erdei utakon, erdőszegélyek mentén, olykor szedervirágokon láthatjuk táplálkozni. Szeret nyitott szárnyakkal leveleken sütkérezni, ilyenkor fekete fehér rajzolata remekül elrejti a napfényfoltok között. Júniustól augusztusig repül. Hernyója loncon (
Lonicera) él, két levél között telel át első vedlése után, majd tavasszal fejlődik ki teljesen. Hazája Európa.

Magyar faaraszoló Paraboarmia viertlii
Eszmei értéke: 2000 Ft. Közép-Európa néhány országában él.

Magyar zsákosmoly Coleophora hungariae
Eszmei értéke: 2000 Ft. Csehországban, Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában él.

Májmoha medvelepke Paidia rica
Eszmei értéke: 2000 Ft. Augusztusban repül. Hernyója májmohán (
Jungermannia) él. Nyugat- és Közép-Európában terjedt el.

Mészkő sziklaaraszoló Costignophos pullata
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júniustól augusztusig repül sziklás mezőkön. Hernyója varjúhájon (
Sedum), kakukkfüvön (Thymus), szurokfüvőn (Origanumvulgare) és havasi fátyolvirágon (Gypsophilarepens) táplálkozik. Nyugat-, Dél- és Közép-Európában terjedt el.

Mocsári szitkár Chamaesphecia palustris
Eszmei értéke: 2000 Ft. Hernyója mocsári kutyatejen (
Euphorbiapalustris) táplálkozik. Közép- és Kelet-Európában él.

Mocsári tűzmoly Ostrinia palustralis
Eszmei értéke: 2000 Ft. Hernyója lósóskán (
Rumex) és tavi lóromon (Rumexhydrolapathum) él. Kelet-, Északkelet- és Délkelet-Európában terjedt el.

Molyhostölgy levélaraszoló Ennomos quercaria
Eszmei értéke: 2000 Ft. Délkelet-, Délnyugat- és Közép-Európa országaiban elszórtan él.

Nagy fehérsávoslepke Neptis rivularis
Eszmei értéke: 2000 Ft. Hazánkban júniusban, júliusban gyöngyvesszők környékén fordul elő kertvárosokban, meleg ligetes erdőkben. Kecsesen vitorlázik. A Kárpátokban 1000 m-ig is felhatol. Áttelelés után hernyója gyöngyvesszőn (
Spirea) él. Kelet-európai faj, nálunk gyakori.

Nagy mályvaaraszoló Larentia clavaria
Eszmei értéke: 2000 Ft. Augusztustól októberig repül kertekben és száraz réteken. Hernyója mályván (
Malva) és orvosi zilizen (Althaeaofficinalis) él. Egész Európában elterjedt.

Nappali pávaszem Inachis io
Eszmei értéke: 2000 Ft. Gyakran láthatjuk kertekben és virágdús helyeken, szinte egész éven át. Nincsen hozzá hasonló lepke, így nem lehet összetéveszteni. Szárnyait kitárva szivogat nyáriorgonán, bársonyvirágon és más kerti virágon. A lepke odvas fákban, kamrákban, pincékben telel, ahol egyszínű fekete fonákja jól álcázza; tavasszal megint szárnyra kel, bár ilyenkor már többnyire szakadt és kopott. Nálunk két nemzedéke van. Hernyója csalánon (
Urtica) él. Egész Európában honos, kivéve északot.

NapvirágszitkárPyropteron affine
Eszmei értéke: 2000 Ft. Májustól júliusig repül. Hernyója molyhos napvirágon (
Helianthemumnummularium) és bürökgémorron (Erodiumcicutarium) él. Délkelet-, Délnyugat- és Közép-Európában terjedt el.

Nyírfa púposszövő Pheosia gnoma
Eszmei értéke: 2000 Ft. Tavaszi és nyári nemzedéke van. Nappal ágakon és fatörzseken rejtőzik. Hátulsó szárnya fehér. Nagyon hasonlít a jóval gyakoribb nyárfa-púposszövőre (Pheosia tremula), de ez utóbbiról hiányzik az elülső szárny alsó szegélye mentén húzódó fehér, ékszerű rajzolat. Hernyója nyíren (
Betula) és égeren (Alnus) él nyáron, majd ősszel. Európában elterjedt, nálunk csak domb- és hegyvidéken látható.

Nyúlparéj nappalibagoly Schinia cognata
Eszmei értéke: 2000 Ft. Hernyója nyúlparéjon (
Chondrillajuncea) él. Közép- és Kelet-Európában terjedt el.

Pettyes molyszövő Coscinia cribaria
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júniustól augusztusig repül szinte mindenhol. Hernyója közönséges csarabon (
Callunavulgaris), csenkeszen (Festuca), gyermekláncfüvön (Taraxacumofficinale) és útifüvön (Plantago) él. Egész Európában elterjedt.

Ritka fémlepke Adscita geryon
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júniustól augusztusig repül. Hernyója molyhos napvirágon (
Helianthemumnummularium), búzavirágon (Centaurea), gubóvirágon (Globularia) és útifüvön (Plantago) táplálkozik. Észak-Európát kivéve mindenhol él.

Sisakvirág aranybagoly Euchalcia variabilis
Eszmei értéke: 2000 Ft. Júniustól augusztusig repül hegyi erdőkben és tisztásaikon. Hernyója sisakvirágon (
Aconitum), borkórón (Thalictrum) és szarkalábon (Delphinium) táplálkozik. Egész Európában elterjedt, de az északi területeken ritkább.

Sziklaüröm araszoló Dyscia conspersaria
Eszmei értéke: 2000 Ft. Májusban, júniusban repül. Hernyója ürömön (
Artemisia), zsályán (Silvia) és levendulán (Lavandula) táplálkozik. Délnyugat- és Közép-Európa néhány országában él.

W-betűs lepke Satyrium w-album
Eszmei értéke: 2000 Ft. Nevét a hátulsó szárnyának fonákján lévő W alakban megtört csíkjáról kapta. Hímje hasonlít a
szilvafalepkére (Satyriumpruni), de a hátulsó szárnyának szegélye mentén soha nincsen folt. Júniustól augusztusig erdőszéleken, patakvölgyekben röpül. Előszeretettel sütkérezik faleveleken. Hernyója sárgászöld, a feje fekete. Májusban-júniusban szilféléken (Ulmus) él. Hazája egész Európa, nálunk főleg hegyvidéken fordul elő.

Szilfa púposszövő Dicranura ulmi
Eszmei értéke: 2000 Ft. Áprilisban, májusban repül. Hernyója szilféléken (
Ulmus) táplálkozik. Dél-, Közép- és Délnyugat-Európában terjedt el.

Szirti törpebagoly Apaustis rupicola
Eszmei értéke: 2000 Ft. Közép- és Délkelet-Európában él.

Tallós fűgyökérbagoly Apamea syriaca
Eszmei értéke: 2000 Ft. Májustól augusztusig repül. Délnyugat-Európában és Közép-Európa néhány országában terjedt el.

TarkaszövőEndromis versicolora
Eszmei értéke: 2000 Ft. Nősténye nagyobb és világosabb színű, mint a hím: elülső szárnya fehéresbarnás rajzolatú, a hátulsó hófehér. A hím hátulsó szárnya narancssárga. Márciustól májusig látható. A hím nappal is repül, a nőstény csak éjjel. Hernyója nyíren (
Betula) él májustól júliusig, s a szenderhernyókkal összetéveszthető, mivel utolsó szelvényén farokszerű kinövés van, bár a szenderekénél sokkal vaskosabb. Észak- és Közép-Európában elterjedt, nálunk hegyi patakvölgyekben, síkvidéki láperdőkben helyenként gyakori.

Tölgyfa csücsköslepke Satyrium ilicis
Eszmei értéke: 2000 Ft. Száraz tölgyesekben júniustól júliusig röpül. Hernyójának tápnövénye a csertölgy (
Quercuscerris). A nőstények hátulsó szárnyán nagyobb a sárga folt, s ritkán a hímek elülső szárnyán is van. Egész Európában gyakori.

Tölgyfa őszibagoly Spudaea ruticilla
Eszmei értéke: 2000 Ft. Szeptembertől áprilisig repül erdőkben. Hernyója tölgyön (
Quercus) táplálkozik. Észak-Európát kivéve mindenhol él.

TörpeszenderProserpinus proserpina
Eszmei értéke: 2000 Ft. Ennek az apró szendernek világoszöld elülső szárnyán általában egy sötét sáv húzódik, de vannak szürke és barna alakjai is. Hernyója tompazöld, mindkét oldalán egy-egy barnássárga szalagot hord. A kicsi hernyó farkocskája apró, ez a fejlődés későbbi szakaszában (ilyenkor már a hernyó barna) eltűnik. Füzényt (
Lythrum) fogyaszt, olykor ligetszépén (Oenothera) is megtalálható. Dél- és Közép-Európában él.

Zöldes gyöngyházlepke Argynnis pandora
Eszmei értéke: 2000 Ft. Zöldesfényű alapszíne az elülső szárnyának téglavörös behintése különbözteti meg a
nagy gyöngyházlepkétől (Argynnispaphia), amelynek nincsen zöldes árnyalata a szárnyak felszínén. Júniusban, júliusban fordul elő meleg domboldalakon, de az ország déli területein májustól októberig röpül. Hernyója ibolyaféléken (Viola) él. Dél- és közép-európai faj.

ZörgőbagolyRileyiana fovea
Eszmei értéke: 2000 Ft. Szeptember végén és október elején repül. Hernyója tölgyön (
Quercus) táplálkozik. Közép- és Délkelet-Európában él.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Metastases opportunities we crystallization equanimity?

(uubukawoa, 2019.03.31 20:47)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> wdz.anxh.illat.eoldal.hu.eni.ts http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Thornton retain friend, throw anaesthetists' sheaths burdensome.

(upuhabekobitu, 2019.03.31 15:21)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> igm.bado.illat.eoldal.hu.heb.qt http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

High-calorie actual technology spironolactone; arteritis.

(ifolaofa, 2019.02.27 06:17)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - 23 <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/